Category Archives: Đảo Bà Lụa

Tour Ba Hòn Đầm Đảo Bà Lụa

Liên Hệ Đặt Tour: 094444 0235 Toàn Ba Hòn Đầm 2022.Giá vé đi quần đảo Bà Lụa,Giá vé tàu đi Ba Hòn Đầm,Ba Hòn Đầm Kiên Giang 2022,Nhà nghỉ trên đảo Bà Lụa,Tour du lịch Ba Hòn Đầm,Hòn Đầm Giếng,Ba Hòn Kiên Lương,Tour đảo Bà Lụa Rừng tràm Trà Sư,Giá vé tàu đi Ba Hòn Đầm,Ba […]

Du Lịch Đảo Bà Lụa Ba Hòn Đầm

Tour HÀ TIÊN – ĐẢO BÀ LỤA – BA HÒN ĐẦM Thơi Gian: Đi về Trong Ngày Giá Tour Tham Khảo : 590.000/khách        7h30 Điểm tâm sáng tại  Hà Tiên       Đoàn xuống Kiên Lương cách Hà Tiên 35km  đi tàu ra Ba Hòn Đầm. Trên đường ra Ba Hòn Đầm Quý […]

Tour Đảo Bà Lụa – Ba Hòn Đầm

Tour HÀ TIÊN – ĐẢO BÀ LỤA – BA HÒN ĐẦM Thơi Gian: Đi về Trong Ngày Giá Tour Tham Khảo : 590.000/khách        7h30 Điểm tâm sáng tại  Hà Tiên       Đoàn xuống Kiên Lương cách Hà Tiên 35km  đi tàu ra Ba Hòn Đầm. Trên đường ra Ba Hòn Đầm Quý […]

Ba Hòn Đầm Kiên Giang

Tour HÀ TIÊN – HÒN CHÔNG – BA HÒN ĐẦM Thơi Gian: Đi về Trong Ngày Giá Tour Tham Khảo : 590.000/khách        7h30 Điểm tâm sáng tại  Hà Tiên       Đoàn xuống Kiên Lương cách Hà Tiên 35km  đi tàu ra Ba Hòn Đầm. Trên đường ra Ba Hòn Đầm Quý khách […]

Tour Ba Hòn Đầm

Tour HÀ TIÊN – HÒN CHÔNG – BA HÒN ĐẦM Thơi Gian: Đi về Trong Ngày Giá Tour Tham Khảo : 590.000/khách        7h30 Điểm tâm sáng tại  Hà Tiên       Đoàn xuống Kiên Lương cách Hà Tiên 35km  đi tàu ra Ba Hòn Đầm. Trên đường ra Ba Hòn Đầm Quý khách […]

Tour Du Lịch Quần Đảo Bà Lụa – Hòn Heo – Hòn Nghệ

Tour Du Lịch Quần Đảo Bà Lụa – Hòn Heo – Hòn Nghệ Thơi Gian: Đi về Trong Ngày Giá Tour Tham Khảo : 590.000/khách         7h30 HDV đón khách tại Hà Tiên đưa đoàn đi dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng địa phương. Đoàn lên xe khởi hành đi Kiên Lương cách Hà […]

Tour Đảo Hòn Đầm Hà Tiên

HÀ TIÊN – HÒN CHÔNG – BA HÒN ĐẦM  Thơi Gian: Đi về Trong Ngày Giá Tour Tham Khảo : 590.000/khách        7h30 Điểm tâm sáng tại  Hà Tiên Đoàn xuống Kiên Lương cách Hà Tiên 35km  đi tàu ra Ba Hòn Đầm. Trên đường ra Ba Hòn Đầm Quý khách có dịp […]

Tour Ba Hòn Đầm Kiên Giang

HÀ TIÊN – HÒN CHÔNG – BA HÒN ĐẦM  Thơi Gian: Đi về Trong Ngày Giá Tour Tham Khảo : 590.000/khách        7h30 Điểm tâm sáng tại  Hà Tiên Đoàn xuống Kiên Lương cách Hà Tiên 35km  đi tàu ra Ba Hòn Đầm. Trên đường ra Ba Hòn Đầm Quý khách có dịp […]