Tag Archives: choi noi cai rang can tho

Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ

Giá thuê tàu thuyền đi chợ nổi Cái Răng 2022 Liệ hệ thông tin: 094.4440235 Từ 1 đến 7 khách đi: 350.000đ/tàu. Từ 8 đến 15 khách đi: 450.000đ/tàu. Từ 16 đến 30 khách đi: 550.000đ/tàu. Từ 31 đến 40 khách đi: 650.000đ/tàu. Từ trên 40 khách đi: 750.000đ/tàu. Nhà hàng Du Thuyền Ninh Kiều,Gia […]